ما میگیم پایین‌ترین قیمت
 • هایپرمی 43,966 تومان
 • اتکاء 44,966 تومان
 • شهروند 42,960 تومان
 • رفاه 43,966 تومان
 • بارنج 40,495 تومان
مشاهده همه
بسته پاییزه
 • گوشت بلدرچین 800 گرمی توکاسان خاور 42,680 تومان
 • ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور 55,400 تومان
 • سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 70,800 تومان
 • مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور 77,900 تومان
160,407 تومان 152,386 تومان
5% تخفیف

گوشت قرمز

مشاهده همه
قلوه گاه گوسفندی نیمیایی 1 کیلوگرمی روناک پروتئین

قلوه گاه گوسفندی نیمیایی 1 کیلوگرمی روناک پروتئین

63,000 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
قلوه گاه گوسفندی 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

قلوه گاه گوسفندی 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

63,000 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
آبگوشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

آبگوشتی گوسفندی 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

90,000 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
سردست گوسفندی 2 کیلوگرمی توکاسان خاور 5%

سردست گوسفندی 2 کیلوگرمی توکاسان خاور

222,000 تومان 210,900 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
سردست گوسفندی 1 کیلوگرمی توکاسان خاور 5%

سردست گوسفندی 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

111,000 تومان 105,450 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ران گوسفندی 2 کیلوگرمی توکاسان خاور 5%

ران گوسفندی 2 کیلوگرمی توکاسان خاور

224,000 تومان 212,800 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید

گوشت سفید

مشاهده همه
ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی روناک پروتئین 8%

ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی روناک پروتئین

48,430 تومان 44,556 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ران و سینه مرغ 1800 گرمی روناک پروتئین 8%

ران و سینه مرغ 1800 گرمی روناک پروتئین

42,510 تومان 39,109 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
سینه بی پوست مرغ 1800گرمی روناک پروتئین 8%

سینه بی پوست مرغ 1800گرمی روناک پروتئین

44,110 تومان 40,581 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
سینه مرغ خرد شده 1800 گرمی روناک پروتئین 8%

سینه مرغ خرد شده 1800 گرمی روناک پروتئین

44,110 تومان 40,581 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ران مرغ بی پوست 900 گرمی روناک پروتئین 5%

ران مرغ بی پوست 900 گرمی روناک پروتئین

20,445 تومان 19,422 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی روناک پروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی روناک پروتئین

40,030 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
مغزران مرغ 1800 گرمی روناک پروتئین 5%

مغزران مرغ 1800 گرمی روناک پروتئین

45,620 تومان 43,339 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
مغزران مرغ بی پوست 900 گرمی روناک پروتئین 8%

مغزران مرغ بی پوست 900 گرمی روناک پروتئین

22,800 تومان 20,976 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید

همکاران ما

روناک پروتئین
بهین پروتئین
توکاسان خاور