مقایسه

 • قیمت
 • وزن
 • تولیدکننده
 • مدت ماندگاری
 • ترکیبات
 • شرایط نگهداری
 • کلسترول
 • چربی
 • فسفر
 • آهن
 • کلسیم
 • پروتئین
 • ویتامین B12
 • ویتامین B6
 • سدیم
 • پتاسیم
 • کالری
 • برند
 • مشخصات بسته بندی
 • نظرات
گل ماهیچه گوساله 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
گل ماهیچه گوساله 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
 • 96,480 تومان
 • 1000 گرم
 • 72 ساعت
 • ---
 • بین 0 تا 4 درجه سانتی گراد
 • 103 میلی گرم
 • 8 گرم
 • ---
 • 0.76 میلی گرم
 • 20 میلی گرم
 • 24 گرم
 • 1.36 میلی گرم
 • 0.44 میلی گرم
 • 83 میلی گرم
 • 337 میلی گرم
 • 113
 • ---
 • بشقابی با روکش پلی اتیلن