مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور 20%
مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور
77,900 تومان 62,320 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 20%
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
70,800 تومان 56,640 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 20%
ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
62,300 تومان 49,840 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 20%
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
43,400 تومان 34,720 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 20%
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
81,900 تومان 65,520 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ساق بوقلمون 700 گرمی توکاسان خاور 20%
ساق بوقلمون 700 گرمی توکاسان خاور
62,300 تومان 49,840 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
بال بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 20%
بال بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
22,900 تومان 18,320 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور 20%
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور
62,300 تومان 49,840 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید

دستور پخت ها و مقالات علمی