چرخکرده مخلوط 1 کیلوگرمی توکاسان خاور
چرخکرده مخلوط 1 کیلوگرمی توکاسان خاور
65,140 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
چرخکرد گوساله ممتاز داخلی 1 کیلوگرمی روناک پروتئین
چرخکرد گوساله ممتاز داخلی 1 کیلوگرمی روناک پروتئین
64,630 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ران گوساله ممتاز داخلی 1 کیلوگرمی روناک پروتئین
ران گوساله ممتاز داخلی 1 کیلوگرمی روناک پروتئین
89,400 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ران گوساله ممتاز داخلی 2 کیلوگرمی روناک پروتئین
ران گوساله ممتاز داخلی 2 کیلوگرمی روناک پروتئین
178,800 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
خورشتی گوساله ممتاز داخلی 800 گرمی روناک پروتئین
خورشتی گوساله ممتاز داخلی 800 گرمی روناک پروتئین
80,400 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
خورشتی گوساله 800 گرم بهین پروتئین
خورشتی گوساله 800 گرم بهین پروتئین
80,400 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
ران گوساله 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
ران گوساله 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
89,400 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
راسته گوساله بدون استخوان 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
راسته گوساله بدون استخوان 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
96,610 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
چرخ کرده مخلوط 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
چرخ کرده مخلوط 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
65,140 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
نگینی استانبولی گوساله 500 گرم بهین پروتئین
نگینی استانبولی گوساله 500 گرم بهین پروتئین
47,880 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
گل ماهیچه گوساله 1 کیلوگرمی بهین پروتئین ناموجود
گل ماهیچه گوساله 1 کیلوگرمی بهین پروتئین
موجود نیست
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
بیف استراگانف گوساله 500 گرمی بهین پروتئین
بیف استراگانف گوساله 500 گرمی بهین پروتئین
موجود نیست
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
گل ماهیچه گوساله1 کیلوگرمی توکاسان خاور ناموجود
گل ماهیچه گوساله1 کیلوگرمی توکاسان خاور
موجود نیست
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
بیفتک گوساله 500 گرم بهین پروتئین ناموجود
بیفتک گوساله 500 گرم بهین پروتئین
موجود نیست
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید
بیف استراگانف گوساله بدون استخوان بهین پروتئین
بیف استراگانف گوساله بدون استخوان بهین پروتئین
موجود نیست
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد خرید

دستور پخت ها و مقالات علمی