مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 59,040 تومان
 • رفاه 59,040 تومان
 • اتکاء 59,040 تومان
 • بارنج 47,232 تومان
مشاهده محصول
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 57,840 تومان
 • رفاه 57,840 تومان
 • اتکاء 57,840 تومان
 • بارنج 46,272 تومان
مشاهده محصول
تخم بلدرچین 12 عددی توکاسان خاور
 • هایپرمی 6,820 تومان
 • اتکاء 6,820 تومان
 • رفاه 6,820 تومان
 • بارنج 4,000 تومان
مشاهده محصول
بال بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 15,120 تومان
 • اتکاء 15,120 تومان
 • رفاه 15,120 تومان
 • بارنج 12,096 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 45,720 تومان
 • اتکاء 45,720 تومان
 • رفاه 45,720 تومان
 • بارنج 36,576 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 40,640 تومان
 • اتکاء 40,640 تومان
 • رفاه 40,640 تومان
 • بارنج 32,512 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 700 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 35,560 تومان
 • اتکاء 35,560 تومان
 • رفاه 35,560 تومان
 • بارنج 28,448 تومان
مشاهده محصول
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 48,960 تومان
 • اتکاء 48,960 تومان
 • رفاه 48,960 تومان
 • بارنج 39,184 تومان
مشاهده محصول
گوشت بلدرچین 800 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 44,000 تومان
 • اتکاء 44,000 تومان
 • رفاه 44,000 تومان
 • بارنج 35,200 تومان
مشاهده محصول
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 19,320 تومان
 • اتکاء 19,320 تومان
 • رفاه 19,320 تومان
 • بارنج 15,456 تومان
مشاهده محصول
نهایی کردن سفارش
مبلغ کل خرید:
تومان
0 محصول
سبد خرید شما

سبد خرید شما خالی است

نهایی کردن سفارش

تومان